توصیه های حراستی

 

۱- پایبندی به قوانین و مقررات محل تحصیل و کار خود را جدی بگیریم.

۲- در صورت هر گونه مزاحمت، تهدید، ارعاب و... در اسرع وقت حراست را مطلع نمائیم.

۳- از همراهی و همکاری با افراد و گروههای ناشناس بدون تحقیق بپرهیزیم.

۴- از در اختیار گذاشتن مدارک دانشگاهی خود به غیر اجتناب کنیم.

۵- برای استفاده از اطلاعات موجود در رایانه ها همواره از رمز استفاده کنیم.

۶- اطلاعات شخصی خود را در اختیار هر کسی قرار ندهیم.

۷- ارتباط با افراد کاملاً با شناخت و عاقلانه صورت گیرد.